Jaki ZUS dla nowej firmy?

Rozpoczynanie samodzielnej działalności gospodarczej dla wielu osób jest spełnieniem marzeń, ale wiąże się z dużym stresem. Skupiając się na rozwoju firmy, nie możemy zapomnieć, że każda osoba, która rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jest zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Jaki ZUS musi płacić początkujący przedsiębiorca?

Ulga w opłacaniu składek ZUS dla nowych firm

Każdy pracodawca musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zadeklarowanej kwoty, ale nie może ona być niższa niż 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jakie zostało przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. Początkujący przedsiębiorcy przez dwa lata od dnia założenia firmy mogą płacić składki od niższej podstawy, czyli 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 2016 roku minimalne wynagrodzenie to 1850 zł, więc właściciele nowych firm będę obliczali składki od podstawy wynoszącej 555 zł. Korzystający z ulgi przedsiębiorca musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne, ale nie musi (choć może) opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i  Fundusz Pracy. Składki na Fundusz Pracy płacą tylko ci, u których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej tyle, co minimalna płaca.

Czy wszyscy młodzi przedsiębiorcy mają prawo do zniżek?

Z przywileju opłacania tzw. małego ZUS-u mogą skorzystać tylko osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Prawa do płacenia składek od niższej podstawy nie mają przedsiębiorcy, którzy wcześniej prowadzili inną działalność oraz ci, których obecna działalność jest taka sama, jak wykonywana dla poprzedniego pracodawcy i firma naszego bohatera nadal wykonuje taką pracę.

Z ulgi nie mogą także korzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz twórcy i artyści.

Jak długo płaci się obniżone stawki ZUS?  

Jak wcześniej wspomniano, prawo do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, nie trwa wiecznie, a jest ograniczone do pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych. Za początek opłacania liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli dzień ten wypada na połowę miesiąca, przy ustalaniu czasu trwania ulgi (czyli okresu opłacania składek społecznych od niższej podstawy) bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe.

Założenie firmy wiąże się z koniecznością opłacania składek ZUS. Nasze państwo wspiera rozwój przedsiębiorczości i daje założycielom młodych firm swoisty prezent w postaci możliwości opłacania niższych stawek ZUS. Warto dobrze poznać zasady płacenia daniny dla państwa, by nie potknąć się już na starcie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *